Vanaf de inschrijving tot de doop is het toekomstige lid een feut. Na de doop heeft de feut zich al een beetje bewezen en krijgt hij/zij een lint met onze kleuren. Vanaf de doop tot de ontgroening mag de feut zich een schacht noemen. Na de ontgroening heeft de schacht zich bewezen als een volwaardig lid en wordt hij/zij een commilioon. 

Elk academiejaar zijn er vier verplichte activiteiten: bierkoning, convent, de doop en de ontgroening (zie de mijlpalen voor meer info). Voor de rest gaan en staan de schachten waar ze willen. Maar om een volwaardig lid te worden moet het praesidium de schachten beter leren kennen en zullen ze opdrachten moeten uitvoeren. Eens ontgroend mogen zij ook opdrachten geven.

Het praesidium zet zich een heel jaar in om de schachten een onvergetelijk en fantastisch jaar te bezorgen. Als schacht leer je niet alleen mensen en tradities kennen, maar ook Brussel zelf. Het beste jaar blijft het schachtenjaar, beleven en genieten staat op het programma!